Toimintaohje tulipalon sattuessa

Pelasta:

pelasta itsesi ja vaarassa olevat

varo hengittämästä savua (erittäin myrkyllistä)

ohjaa henkilökunta ja asiakkaat lähintä poistumistietä ulos

älä käytä hissiä tulipalon sattuessa

mene kokoontumispaikkaan Ilmoita:

soita yleiseen hätänumeroon 112

kerro kuka olet, missä palaa, osoite ja kerros, mikä palaa ja onko ihmisiä vaarassa

älä katkaise puhelua ilman lupaa

ilmoita myös muille rakennuksessa oleville ja kohteen turvallisuusjohtajalle

Katso video: Hätäilmoituksen tekeminen

Sammuta:

ota lähin sammutin ja aloita sammutustyö heti (älä vaaranna henkeäsi)

ei vettä sähköjännitteisiin kohteisiin eikä nestepaloihin

aloita liekkien edestä, jatka taakse, alhaalta ylös ja levitä aine edestakaisella liikkeellä liekkien juureen

lopeta ruiskutus liekkien kadotessa

Katso sammutusvälineiden oikea käyttö oheisilta videoilta Käsisammuttimen käyttö Sammutuspeitteen käyttö

Ehkäise:

rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat

poista lähellä olevat tulenarat esineet, syttyvät aineet

suojaa arat ja tärkeät koneet ja laitteet vesi- yms. vaurioilta

Opasta:

järjestä palokunnan opastus paikalle

ole palokunnan apuna

Jälkivahinkojen torjunta:

huolehdi jälkivartioinnista

tuuleta tilat

siivoa ja raivaa tilat

poista sammutusvesi ja jauhe tarkkaan

kuivaa tilat huolellisesti

suuremmat vahingot hoitaa ammattihenkilöstö
◀ Takaisin
NOTECROW by Secrow Oy