Toimintaohje sähkötapaturvatilanteessa


Tee nopea tilannearvio

Katkaise virta ja irrota loukkaantunut vaarantamatta itseäsi

Tarkista autettavan tila

Hälytä apua

Anna ensiapua

Sokkivaikutus ilmenee sähkötapaturmassa. Sokin oireita ovat huimaus, jano, nopea ja pienenä tuntuva syke sekä kalpea ja kylmänhikinen iho.

Sokin elimistölle tuomat haitalliset vaikutukset estetään oikealla ensiavulla:

Aseta autettava makuulle

Nosta autettavan jalat koholle

Pidä hänet lämpimänä huovalla, takilla tai lämpöpeitteellä

Esiinny rauhallisesti

Huolehdi avun hälyttämisestä 112

Älä jätä sokissa olevaa yksin, ellei se ole välttämätöntä esimerkiksi avun hankkimiseksi
◀ Takaisin
NOTECROW by Secrow Oy