Elvytys

Elvytyksen onnistumisen ratkaisee ennen kaikkea aika, joka kuluu sydämen pysähtymisestä elvytyksen aloittamiseen.

Tapahtumapaikalla olevan auttajan pitäisi olla elvytystaitoinen ja hänellä tulisi olla rohkeutta auttaa. Nopeasti aloitettu elvytys kaksin- tai jopa kolminkertaistaa autettavan selviytymisen mahdollisuuksia.  • Jos henkilö menettää tajuntansa, selvitä, onko hän herätettävissä: puhuttele ja ravistele. 
  • Kun, henkilö ei herää, soita 112. - aseta puhelin kaiutintoiminnolle ja jatka auttamista. 
  • Aseta autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti. - Avaa hengitystie päätä ojentamalla, leuankärjestä kohottamalla. - Tunnustele poskellasi ilmavirtaa, katso rintakehän liikettä. 
Aikuisen painelu-puhalluselvytys
  • Jos autettava ei hengitä normaalisti: aloita paineluelvytys, paina 30 kertaa. - Aseta kämmentyvi keskelle autettavan rintalastaa, toinen käsi alemman päälle. - Paina rintalastaa kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa. 
  • Jatka puhaltamalla 2 kertaa. - Avaa hengitystie, sulje autettavan sieraimet, peitä suullasi autettavan suu ja puhalla rauhallisesti 2 kertaa, rintakehä nousee (liikkuu). - Jatka rytmillä 30:2, kunnes ensihoitopalvelu ottaa vastuun tai autettava virkoaa.
Kylkiasennolla turvataan hengitys 
  • Jos autettava hengittää normaalisti: Käännä hänet kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi. 
  • Huolehdi että hengitystie on avoin ja seuraa että hengitys on normaalia. Tarkkaile autettavaa kunnes ensihoitopalvelu ottaa vastuun hänestä.
◀ Takaisin
NOTECROW by Secrow Oy