Aivoverenkierronhäiriö (AVH)

Mikäli ihmiselle tulee tukos tai verenvuoto aivojen verisuonistoon, aiheuttaa se aivoverenkierron häiriön, joka voi johtaa aivohalvaukseen. Tila voi hetkessä johtaa hengenvaaralliseen tilaan.

Aivoverenkiertohäiriöllä (AVH) tarkoitetaan aivoverenkierrossa tapahtuvaa joko tilapäistä, korjaantuvaa häiriötä (TIA) tai pysyvää vauriota aivoinfarktin tai aivoverenvuodon seurauksena.

Oireiden nopea tunnistaminen tärkeää

Aivot säätelevät ihmisen toimintoja kokonaisvaltaisesti. Verenkierron häiriö aivoissa rajoittaa muun muassa fyysistä toimintakykyä. Oireiden nopea tunnistaminen ja varhainen hoitoon hakeutuminen on tärkeää.

Seuraavat äkillisesti kehittyvät aivoverenkiertohäiriön oireet on tunnistettava nopeasti:

 • Lihasvelttous, joka näkyy mm. suupielen ”roikkumisena”.
 • Käsien toimintakyvyn heikkeneminen, joka ilmenee käsien puristusvoiman erilaisuutena sekä puheen tuottamisen vaikeutena.

AVH:n tunnistaminen onnistuu niin sanotulla FAST-periaatteella:

 • F (face = kasvot) ”roikkuuko” toinen  suupieli? Pyydä henkilöä irvistämään tai hymyilemään.
 • A (arm = käsivarret) onko yläraajassa toispuolinen lihasheikkous? Pyydä henkilöä ojentamaan molemmat käsivarret suorina eteenpäin. Toinen käsivarsi ei nouse. Pyydä henkilöä puristamaan molemmilla käsillään käsistäsi. Toisessa kädessä on heikompi puristusvoima.  
 • S (speech = puhe) onko puheen tuottamisen vaikeutunut eli puhe ”puuroutuu”? Pyydä henkilöä toistamaan jokin virke tai sana. Puheesta ei saa selvää.
 • T (time = aika) kun yllä olevia oireita esiintyy on kiire saada autettavalle ammattiapua.

Ensiapu:

 • Tunnista oireet.
 • Soita heti hätänumeroon 112.
 • Rauhoita autettavaa ja aseta hänet asentoon, jossa on helppo olla.
 • Älä jätä yksin.
 • Jos autettava menettää tajuntansa, mutta hän hengittää normaalisti, aseta hänet kylkiasentoon.
🔙


🔙


NOTECROW by Secrow Oy