Finnsecurity ry:n jäsentiedote 2017-01

 
1 Puheenjohtajan/toiminnanjohtajan palstat
1.1 Puheenjohtajan palsta
1.2 Toiminnanjohtajan palsta
2. Finnsecurity ry hallitus
3. Finnsecurity ry jäsenasiat
3.1 Opiskelijajäsenyyden jatkaminen henkilöjäsenenä kampanjatarjous
3.2 Jäsenistön some-palvelut (LinkedIn ja Facebook)
4. Jäsenlehti Turvallisuus & Riskienhallinta ajankohtaista
5. Finnsecurity ry:n sponsorikilpi
6. Finnsecurity ry:n tapahtumia
6.1 Seminaareja
7. Alalla tapahtuu
7.1 SPEKin strategiaseminaari
7.2 Suomen Yrittäjien puheenjohtajien neuvottelupäivät
8. Aloitteita ja ehdotuksia jäsentilaisuuksista sekä palautetta tai lisätietopyyntöjä
 
1. Puheenjohtajan/toiminnanjohtajan palstat
 
1.1 Puheenjohtajan palsta

Finnsecurity ry:n 38. toimintavuosi on nyt historiaa ja uusi 39. toimintavuosi käynnistynyt.
 
Vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan toiminnan painopisteisiin on kirjattu ensimmäiseksi jäsenhankinta, eli jäsenmäärän lisääminen. Tämän vuoksi haluan puheenjohtajana käsitellä tätä jo nyt vuoden ensimmäisessä jäsentiedotteessa. Viime vuonna aihetta käsiteltiin vasta toisessa jäsentiedotteessa.
 
Kokonaisjäsenmäärä on pudonnut viime vuosina voimakkaasti. Jäsenmäärän huippuvuosi yhteensä 740 jäsenen määrällä oli vuonna 2012, joka tosin oli myös se vuosi, jolloin tavallisten henkilöjäsenten määrä oli jo lähtenyt laskuun.
 
Jäsenmääräkehityksiä tulee kuitenkin tarkastella jäsentyypeittäin, jotta kokonaiskuva jäsenmääräkehityksestä ja jäsentyypeistämme kirkastuu.
 
Yhteisöjäsentemme määrä on viimeisen seitsemän vuoden aikana pysynyt suurin piirtein samana (19, 20, 21, 20, 19, 20, 18). Tosiasia kuitenkin on se, että lukujen valossa tässäkin on tapahtunut kahden jäsenen pudotus. Yhteisöjäsenten kautta yhdistyksemme ja turvallisuusala saa näkyvyyttä esimerkiksi julkishallinnossa.
 
Yritysjäsentemme määrä on myös ollut viimeisten seitsemään vuoden aikana alan murroksesta, yritysjärjestelyistä ja -sulautumisista huolimatta varsin vakaa (65, 64, 64, 64, 61, 61, 59). Yritysjäseniä on enimmillään ollut vuonna 2010, josta jäsenmäärä on seitsemässä vuodessa alentunut yksittäisten jäsenyritysten määrällä mitattuna yhdeksällä prosentilla.
 
Käytännössä uusia yritysjäseniä on liittynyt vuosittain yhdistykseen hieman enemmän kuin luopunut, eli aleneva yritysjäsenten määrän muutos olisi ilman uusia yritysjäseniä huomattavasti jyrkempi jo pelkkien yrityskauppojen seurauksena. Yritysjäsentemme turvallisuusalan liiketoiminta on kuitenkin kasvanut merkittävästi viime vuosina ja tämä tarkoittaa sitä, että myös turvallisuusala kokonaisuutena on kasvanut.
 
Yhdistyksemme henkilöjäsenistä (kaikki yhteensä 572) suuren osakokonaisuuden muodostavat opiskelijajäsenet. Opiskelijajäseniä henkilöjäsenistä on yli 22 prosenttia ja kaikista jäsenistämme noin 20 prosenttia. Opiskelijajäsenten määrä (72, 95, 114, 132, 142, 131, 128) on pudonnut vuoden 2014 huippuvuodesta liki 10 prosentilla, mutta on kuitenkin edelleen lähes 45 prosenttia enemmän kuin vuoden 2010 opiskelijajäsenten määrä, joka oli silloin ainoastaan 72.
 
Opiskelijajäseniä voisi olla huomattavasti nykyistä enemmänkin, koska turvallisuusalaa opiskellaan nykyisin monissa oppilaitoksissa.
 
Suurin jäsenlajikohtainen muutos on viime vuosina (vuodesta 2011 alkaen) kohdistunut tavallisiin henkilöjäseniimme (545, 548, 541, 518, 491, 457, 444), joita yksittäisten jäsenten määrällä mitattuna jäsenistöstämme on lähes 70 prosenttia. Tähän jäsenmäärään sisältyvät henkilö-, seniori- ja kunniajäsenet.
 
Erityisesti vuosien 2015 ja 2016 aikana on kiinnitetty huomiota myös siihen, että niin sanotut ”vapaamatkustajat”, eli jäsenmaksujaan säännöllisesti maksamatta jättäviä on muistutettu jäsenmaksusta useita kertoja. Lopulta, jos jäsenmaksua ei ole suoritettu, jäsenyys on lakkautettu. Tässä jäsenkunnassa on myös paljon niitä, joiden jäsenmaksun on aikaisemmin maksanut työnantajayritys, mutta sitten työnantaja on syystä tai toisesta johtuen lopettanut henkilöjäsenen jäsenmaksun maksamisen ja henkilöjäsen ei ole itsekään jäsenmaksua halunnut maksaa.
 
Mitä jäsenmääräkehityksen kasvusuuntaan kääntämiseksi tulisi tehdä? Tätä kysymystä olemme käyneet hallituksen keskuudessa monta kertaa läpi viime vuonna. Tänä vuonna toimenpiteitä toteutetaan hallituksen strategiatyöpajoissa suunniteltujen ja valittujen keinojen avulla. Kolme yleistä tosiasiaa on tässä yhteydessä kuitenkin korostettava:
 
1.      Ensimmäinen on yhteisöllisen toiminnan tuottaman lisäarvon kasvattaminen. Tämä tarkoittaa lisää toimintaa jäsenistölle ja alaa koskevaa tietosisältöä sekä viestintää ja kohtaamistilaisuuksia jäsenistön keskuuteen.
 
Keskeisessä roolissa näiden asioiden toteuttamisessa ovat hallituksen lisäksi niin teemaryhmät (yritysryhmä, oppilaitosten ryhmä sekä opiskelijoiden ryhmä) kuin aluetoiminta. Käytännössä eri teemaryhmien keskinäistä ja esimerkiksi myös aluetoiminnan kanssa tehtävää yhteistyötä kannattaa lisätä toiminnan monipuolistamisen ja kohtaamistilaisuuksien lisäämisen aikaansaamiseksi.
 
Tietysti jokaisella Finnsecurity ry:n jäsenellä on erittäin tärkeä rooli niin toimien ja aktiviteettien ehdottamisen kuin varsinaiseen toimintaan osallistumisen kautta – useimmiten omalla aktiivisella osallistumisella on avainrooli myös itselleen saatavan lisäarvon saavuttamisessa.
 
2.      Toiseksi on tunnistettava ja otettava jäsenhankinta koko yhdistyksen yhteiseksi asiaksi. Kun meistä jäsenistä itse kukin kohtaa ja tapaa turvallisuusalalla toimivia yhteistyötahoja, asiakkaita, kollegoita, päättäjiä, asiantuntijoita ja opiskelijoita, niin pitäkäämme silloin Finnsecurity ry:n lippua korkealla ja yhdistyksen jäsenyydestä sekä jäseneduista kertoen ja jäsenyyttä ehdottaen.
 
Esimerkiksi itse toimin niin, että aina kun olen tilanteessa, jossa kerron vaikkapa osaamisestani tutuille ja tuntemattomammille osapuolille, niin CV-muotoisen työhistorian yhteydessä on myös yhdistyksestä ja yhdistyksen toimintaan liittyvistä aktiviteeteista mainintoja. Lisäksi havaitsin, että alueilla vuonna 2016 järjestetyissä tilaisuuksissa oli jäsenetujen markkinointi ja uusien jäsenten hankinta luonnollisena asiana ohjelmissa näkyvästi esillä.
 
3.      Kolmanneksi on huolehdittava yhdistyksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä jäsenhallinnan ajanmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tähän liittyvät keskeisinä elementteinä yhteistyötahot, joista esimerkkinä muun muassa Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti, messu- ja tapahtumayhteistyö sekä lukuisat turvallisuusalan muut organisaatiot, järjestöt ja yhteisöt.
 
Näiden toimien usein pitkät ja laajatkaan taustavalmistelut eivät keskeneräisinä ollessaan nouse niin näkyvään rooliin. Parhaimmillaan ”tuotannossa ollessaan” ne eivät myöskään korostu häiritsevällä tavalla, vaan varmistavat sujuvan ja luonnolliselta tuntuvan menettelyn, jonka vuoksi jäsenyys tuntuu luontevalta itsestäänselvyydeltä ja etuoikeudelta.
 
Turvallisuus on tehtävä – tehdään yhdessä tästä Finnsecurity ry:n toimintavuodesta menestyksellinen!
 
Rapsakoita talvikelejä Loppiaisen kynnyksellä toivotellen,
 
Arto Kangas
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja@finnsecurity.fi 
 
1.2 Toiminnanjohtajan palsta
 
Toivotan jäsenistölle turvallista alkanutta vuotta. Tammikuu kaikkine kiireineen liittyy toimiston näkökulmasta uuden viestintäilmeen saattamiseen eri aineistoihimme ja viestintäkanaviin. Selvityksessä on myös uudella logolla/liikemerkillämme varustettujen jäsentuotteiden myynti tammikuun loppupuolella avattavien uusien nettisivujemme kautta.
 
Uudistusten myötä myös jäsenrekisteri laskutusjärjestelmineen tulee uusiutumaan. Tavoitteena on, että jokainen jäsen pääsee päivittämään yhteystietonsa ajan tasalle uusien nettsivujen extranet-yhteyden kautta. Koska teknisellä puolella on aina omat haasteensa, vuoden 2017 jäsenlaskutus, joka alkaa näinä päivinä, toteutuu vielä vanhoin menetelmin. Jos epäilet tietojesi ajantasaisuutta, ole pikimmiten yhteydessä minuun sähköpostitse joona.vuorenpaa@finnsecurity.fi tilanteen korjaamiseksi.
 
Muita viestintäkanavien sisältöjä ja muotoa tullaan edelleen kehittämään alkaneena vuonna. Kannustan kaikkia jäsenia postaamaan alan ja varsinkin yhdistyksemme näkökulmasta kiinnostavia uutisia ja näkökulmia Facebook- ja LinkedIn-sivuillamme. Sosiaalinen media viestintäkanavana ei keskuudessamme kehity, jos toimintaan ei jäsenistö osallistu riittävällä laajuudella. Toimiston ja hallituksen havaintopiirin ulkopuolella tapahtuu paljon, josta kannattaa muille jäsenille viestiä. Tämä sama pätee myöskin juttuideoiden lähettämiseen Turvallisuus & Riskienhallinta -lehdelle.
 
Kevätkokouksen ja Finnsec-messujen valmistelut ovat jo käynnistyneet. Messujen suhteen odotukset ovat luonnollisesti korkealla, mutta jotta kaikki menisi nappiin, edellyttää tämä toimia myös jäsenistön ja mahdollisten näytteilleasettajien suunnalta. Myös yhteistyökumppaneillamme, erityisesti Suomen Palopäällystöliitolla ja Suomen Messuilla, on kokonaisuudessa omat avainroolinsa.
 
Tälle vuodelle on lisäksi tiedossa aiemmilta vuosilta tuttuja muita tapahtumia ja myöskin uuden tyyppisiä seminaareja.
 
Yhdyn puheenjohtajan yllä kuvaamaan huoleen yhdistyksen jäsenistön loivasta laskusuunnasta. Kannustankin omalta osaltani myös koko jäsenistöä talkoisiin uusien henkilö-, yritys- ja yhteisöjäsenten mukaan saamiseksi! Meillä on tosiasiassa vankka potentiaali kasvattaa jäsenistön määrää ja sitä myöten myös yhdistyksen jäseneturepertuaaria.
 
2. Finnsecurity ry hallitus
 
Yhdistyksen uusi syyskokouksessa valittu hallitus kokoontuu ensimmäistä kertaa tänä vuonna 17. tammikuuta. Tarkoituksena on konkreettisesti tarttua toimintasuunnitelmassa kirjattuihin kunnianhimoisiin haasteisiin, olipa kyse niin jäsenmäärän kasvattamisesta, tapahtumatarjonnan kehittämisestä kuin viestinnän tehostamisestakin.
  
3. Finnsecurity ry jäsenasiat
 
Vuoden 2017 jäsenmaksujen laskutus käynnistyy lähipäivinä. Pidäthän huolen, että tietosi meillä pysyvät ajan tasalla elämänmuutosten myötä.
 
3.1 Opiskelijajäsenyyden jatkaminen henkilöjäsenenä kampanjatarjous
 
Valmistuva opiskelija, muistathan että Finnsecurity ry:ssä on edelleen voimassa kampanja, jossa opiskelunsa päättävä opiskelijajäsen, joka jatkaa yhdistyksen henkilöjäsenenä vuonna 2016, saa seuraavan kahden vuoden jäsenyyden puolella normaalista henkilöjäsenmaksusta. Jäsenmaksualennus on voimassa toistaiseksi ja koskee vuosina 2016 ja 2017 maksettavia jäsenmaksuja.
 
Henkilöjäsenmaksu vuonna 2016 on 75 euroa, jolloin alennettu jäsenmaksu henkilöjäseneksi siirtyvälle valmistuneelle opiskelijajäsenelle on 37,50 euroa vuodessa kahden vuoden ajan.
 
3.2 Jäsenistön some-palvelut (LinkedIn ja Facebook)
 
Tavoite on, että tulevista tilaisuuksista ja tapahtumista sekä jälkikäteen niiden tunnelmista tiedotetaan yhdistyksen jäsenistölle tarkoitetutuilla some-sivustoilla aiempaa tiiviimmin. Sinne vierailemaan ja kirjoittamaan sekä kommentoimaan toivotetaan kaikki jäsenet tervetulleiksi.
 
Yhdistyksen LinkedIn-sivu avattiin vuoden 2016 lopulla suljetusta ryhmästä hakutoiminnolla näkyväksi ryhmäksi, johon kuka tahansa ryhmään liittynyt henkilö voi kutsua ja hyväksyä uusia jäseniä. Toivomme tällä muutoksella lisää käyttäjiä hyödyntämään tätä hyvää ammatillista viestintäkanavaa.
 
LinkedIn- ja Facebook-sivut löytyvät osoitteista:
LinkedIn (löytyy myös hakusanalla Finnsecurity ry): https://www.linkedin.com/groups/3531431 
Facebook (löytyy myös hakusanalla Finnsecurity ry): https://www.facebook.com/FSRY1978/?fref=ts
 
4. Jäsenlehti Turvallisuus & Riskienhallinta ajankohtaista
 
Vuoden 2017 ensimmäinen lehti ilmestyy 27. helmikuuta.
 
Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti on luettavissa myös sivustolla: http://www.turvallisuus.com/.
 
5. Finnsecurity ry:n sponsorikilpi
 
Finnsecurity ry tarjoaa mahdollisuuden liittyä jäseneksi yhdistyksen Sponsorikilpi-kerhoon. Jäsenyys on tarkoitettu ensisijaisesti yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka haluavat tukea Finnsecurity ry:n toimintaa. Tarkempia tietoja Sponsorikilpi-kerhosta löytyy yhdistyksen www-sivuilta. Lisätietoja ja tilaukset Finnsecurity ry:n toimistosta toimisto@finnsecurity.fi-osoitteen kautta.
 
6. Finnsecurity ry:n tapahtumia
 
6.1 Seminaareja
 
Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä pidetään 14.3.2017 klo 9 alkaen Sokos Hotelli Vantaassa. Lisätietoja yhdistyksen nettisivujen www.finnsecurity.fi Tapahtumat-osiossa sekä Facebookissa ja LinkedInissä.
 
Seminaari turvallisuusalan mahdollisuuksista tulevaisuudessa pidetään 15.3.2017 klo 8.30 alkaen Eläkevakuutusyhtiö Eteran auditoriossa Helsingissä. Lisätietoja yhdistyksen nettisivujen www.finnsecurity.fi Tapahtumat-osiossa sekä Facebookissa ja LinkedInissä.
 
7. Alalla tapahtuu
 
7.1 SPEKin strategiaseminaari
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK pitää strategiaseminaarinsa 30.1.–1.2.2017. Finnsecurity ry osallistuu SPEKin jäsenenä seminaariin ja osaltaan SPEKin strategian suunnitteluun.
 
7.2 Suomen Yrittäjien puheenjohtajien neuvottelupäivät
 
Suomen Yrittäjät järjestää jäsentensä puheenjohtajien ja toimialajärjestöjen toimitusjohtajien neuvottelupäivät 29.1.–31.1.2017. Finnsecurity ry osallistuu Suomen Yrittäjien jäsenenä neuvottelupäiville. Tärkeinä teemoina neuvottelupäivillä ovat jäsenhankinnan ja -viestinnän tehostaminen Yrittäjien jäsenyhdistyksissä, -liitoissa ja -järjestöissä.
 
 
8. Aloitteita ja ehdotuksia jäsentilaisuuksista sekä palautetta tai lisätietopyyntöjä
 
Hallitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia uusista jäsentilaisuuksista ja toiminnan kaikkinaisesta kehittämisestä. Ehdotukset voi toimittaa toimisto@finnsecurity.fi-osoitteeseen. Yhdistyksen hallitus käsittelee viestit. Palautetta voi toimittaa myös puheenjohtajalle sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja@finnsecurity.fi tai toiminnanjohtajalle joona.vuorenpaa@finnsecurity.fi.
 
Jäsentiedotteessa jäsenistölle tiedotettavaksi toivotut asiat pyydän toimittamaan viimeistään kunkin kuukauden viimeiseen päivään mennessä osoitteella joona.vuorenpaa@finnsecurity.fi. Näin tiedot ehtivät seuraavan kuukauden alkupäivinä lähtevään jäsentiedotteeseen.
 
Yhteistyöterveisin,
 
Joona Vuorenpää
Toiminnanjohtaja, VTM
Finnsecurity ry
Puh +358 50 5987 063
joona.vuorenpaa(at)finnsecurity.fi
 
Toimitusjohtaja
Suomen Turvallisuuskustannus Oy
 
Käyntiosoite:
Mannerheimintie 76 A, 6. krs
00250 Helsinki
 
Postiosoite:
PL 999
00101 Helsinki
toimisto(at)finnsecurity.fi
 
Finnsecurity on turva-alan toimijoiden yhteistyöjärjestö. Sen tehtävänä on edistää suomalaisten turvallisuusalan yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Finnsecurityyn kuuluu lähes 700 yritys-, yhteisö- ja henkilöjäsentä.
www.finnsecurity.fi
◀ Takaisin


NOTECROW by Secrow Oy