Tietoturvallisuuden ABC

 1. Seuraa tietoturvallisuuteen liittyviä tiedotteita, tutustu ohjeisiin ja osallistu sinulle tarjottuun koulutukseen. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 2. Tue osaltasi organisaation kulunvalvontaa ja käytä organisaation toimitiloissa kuvallista henkilökorttiasi (mikäli sellainen on annettu).
 3. Älä jätä vierasta yksin tai valvomatta työhuoneeseesi tai muihin organisaation tiloihin.
 4. Älä anna ulkopuolisen käyttää tietokonettasi.
 5. Noudata ns. puhtaan pöydän periaatetta. Älä säilytä pöydällä salassa pidettävää aineistoa.
 6. Käsittele tietoja huolellisesti välineestä riippumatta, olipa tiedon välittäjänä sitten henkilö, tietokone, paperi, puhelin tai telekopio.
 7. Älä luovuta henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanojasi toisen henkilön käyttöön ÄLÄ edes tietohallintohenkilöstölle, koska he eivät niitä tarvitse.
 8. Älä anna kenenkään nähdä tietokoneesi näyttöä tai näppäimistöä, kun käsittelet arkaluontoista tietoa tai kun syötät käyttäjätunnuksia ja salasanoja.
 9. Vaihda salasanat riittävän usein ja heti, kun epäilet niiden paljastuneen.
 10. Käytä tietoaineistoja ja työvälineitä vain työtehtävien hoitamiseen.
 11. Käytä Office365:ta tallennukseen. Ota silti omista tiedostoistasi säännöllisesti oma varmuuskopio.
 12. Käytä ensisijaisesti turvatulostusta. Hae tulosteesi verkkotulostimesta heti tulostuksen jälkeen.
 13. Muista, että organisaation laitetta, verkkoa tai sähköpostia käyttäessäsi näyt ja esiinnyt tietoverkossa aina tahtomattasikin organisaation edustajana.
 14. Käytä aina asianmukaista salausta, mikäli sinun on siirrettävä Internetin kautta salassa pidettävää tietoa.
 15. Mikäli siirrät aineistoa muistitikun tai muun muistivälineen avulla, valvo siirtoa aina henkilökohtaisesti.
 16. Estä asiaton pääsy tietojärjestelmiin lukitsemalla työasemasi aina kun poistut työpisteestäsi.
 17. Työpäivän päättyessä kirjaudu tietojärjestelmästä ulos ja sammuta työasemasi organisaatiokohtaisen ohjeen mukaisesti.
 18. Ilmoita aina tietoturvallisuuteen liittyvistä ongelmatilanteista ja havaitsemistasi uhkista ja suojauspuutteista välittömästi tietohallinto-organisaatioon tai omalle esimiehellesi. Heidän velvollisuutenaan on ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
 19. Pyydä tarvittaessa neuvoa organisaatiosi asiantuntijoilta

◀ Takaisin


NOTECROW by Secrow Oy