TYÖTURVALLISUUSKORTTI

Työt suoritetaan aina ilman henkilökohtaista riskinottoa.
Rikkoutuneista koneista ja laitteista sekä työtyrvallisuuspuutteista tulee välittömästi ilmoittaa työnjohdolle.
Työmaan siisteys ja järjestys lisää työturvallisuutta.

🔙


NOTECROW by Secrow Oy