TULITYÖT

Tulitöiden tekeminen työmaalla edellyttää aina SRV:n myöntämän erillisen kirjallisen tulityöluvan. Luvan saamisen edellytyksenä on tulityökoulutuksen suorittaminen, jonka todentaa voimassa oleva henkilökohtainen tulityökortti.
Hitsaus-ja kaasuleikkausmaskien tulee olla kypäräkiinnitteisiä.
Tulitöissä noudatetaan aina voimassa olevia vakuutusyhtiön suojeluohjeita.

Tulityöluvat haetaan henkilökohtaisesti kyseisen urakoitsijan töitä valvovalta kohdemestarilta.

Tulitöiksi luokitellaan seuraavat:
  • Hionta ja leikkaus laikkakoneella
  • Hitsaustyöt (kaasu ja sähkö)
  • Juotostyöt (kaasu ja sähkö)
  • Kuumailmapuhallintyöt
  • Työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa

🔙


NOTECROW by Secrow Oy