Oppilaitokset

Käyttäjäryhmät:
 • Hallintohenkilöstö
 • Opettajat
 • Oppilaat
 • Huolto-ja ylläpitohenkilöstö
Toimintaperiaate:

Jokaiselle oppilaitoksen toimipisteeseen tehdään oma osio, johon kootaan juuri ko. toimipisteeseen tarpeellinen tieto turvallisuuteen ja muuhun toimintaan liittyvistä ohjeista. Jokaisen toimipisteen osiosta voi olla liityntä koontinäkymään, josta pääsy myös muiden toimipisteiden osioihin.
 
Osioihin sijoitetaan myös linkkejä päivittäin tarpeellisiin palveluihin, jotta äppi ja sen ohjeiden olemassaolo tulee käyttäjille tutuksi.

Toiminteita käyttäjäryhmittäin sovitettuna:
 • Perehdytysmateriaali
 • Ensiapu- ja toimintaohjeet
 • Yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
 • Poistumisreittikartat
 • Turvallisuushavainto-ilmoitus
 • Turvallisuuskävelylomake
 • Uhkailmoituslomake
 • Vikailmoitus
 • Linkki oppilaitoksen ajankohtaisiin tiedotteisiin / blogiin
 • Linkki joukkoliikenteen reittioppaaseen
 • Linkki lounaslistoille
 
🔙


NOTECROW by Secrow Oy