Toimistokiinteistöt

Käyttäjäryhmät:
 • Henkilöstö
 • Hallinto
 • Huolto-ja ylläpitohenkilöstö
 • Vierailijat
 • Vartijat
Toimintaperiaate:

Jokaiselle kiinteistölle tehdään oma osio, johon kootaan juuri ko. kiinteistön tarpeellinen tieto turvallisuuteen ja muuhun toimintaan liittyvistä ohjeista.
 
Osioihin sijoitetaan myös linkkejä päivittäin tarpeellisiin palveluihin, jotta äppi ja sen ohjeiden olemassaolo tulee käyttäjille tutuksi.

Toiminteita käyttäjäryhmittäin sovitettuna:
 • Pelastussuunnitelma
 • Ensiapu- ja toimintaohjeet
 • Yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
 • Poistumisreittikartat
 • Turvallisuushavainto-ilmoitus
 • Turvallisuuskävelylomake
 • Vikailmoitus
 • Linkki ajankohtaisiin tiedotteisiin / blogiin
 • Linkki joukkoliikenteen reittioppaaseen
 • Linkki lounaslistoille
 
🔙


NOTECROW by Secrow Oy