Kauppakeskukset

Käyttäjäryhmät:
 • Hallintohenkilöstö
 • Myyjät
 • Asiakkaat
 • Vartijat
Toimintaperiaate:

Jokaiselle käyttäjäryhmälle tehdään oma osio, johon kootaan juuri ko. ryhmälle tarpeellinen tieto kauppakeskuksen turvallisuuteen ja muuhun toimintaan liittyvistä ohjeista. Hallinnon näkymästä liityntä kaikkiin muihin osioihin.
Osioihin sijoitetaan myös linkkejä päivittäin tarpeellisiin palveluihin, jotta äppi ja sen ohjeiden olemassaolo tulee käyttäjille tutuksi.

Toiminteita käyttäjäryhmittäin sovitettuna:
 • Perehdytysmateriaali
 • Ensiapu- ja toimintaohjeet
 • Yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
 • Poistumisreittikartat
 • Turvallisuushavainto-ilmoitus
 • Turvallisuuskävelylomake
 • Uhkailmoituslomake
 • Vikailmoitus
 • Linkki kauppakeskuksen ajankohtaisiin tiedotteisiin / blogiin
🔙


NOTECROW by Secrow Oy