Kauniaisten perusopetuksen koulujen järjestyssäännöt

1. Huolehdin siitä, että oppimisympäristö on turvallinen kaikille.

2. Annan kaikille työrauhan.

3. Huolehdin omasta, toisten ja koulun omaisuudesta ja ympäristöstä.

4. Korvaan ja siistin aiheuttamani vahingot koulun omaisuudelle.

5. Osallistun opetukseen, jollen ole saanut lupaa poissaoloon. 

6. Teen tehtäväni tunnollisesti.

7. Toimin ohjeiden mukaisesti, käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti sekä otan toiset huomioon.

8. Kohtelen kunnioittavasti muita oppilaita ja koulun henkilökuntaa.

9. Pysyn koulun alueella koko koulupäivän ajan, jos en ole saanut lupaa poistua.

10. Käytän mobiililaitteita oppitunnilla ainoastaan luvalla.

11. Otan valokuvia, video- ja äänitallenteita ainoastaan sellaisista henkilöistä, joilta olen saanut siihen luvan. Sosiaalisessa mediassa ja muissa paikoissa julkaisen vain sellaista sisältöä, joihin minulla on lupa ja tekijänoikeus. Jos olen epävarma sisällön asiallisuudesta, pyydän aina apua opettajalta ennen julkaisua.

12. Kopioidessani tekstejä tai kuvia annan aina tiedoksi käyttämäni lähteen.

13. En ota kouluun mukaan esineitä tai aineita, jotka ovat lain mukaan kiellettyjä.

◀ Takaisin


NOTECROW by Secrow Oy