RAKENNUSJÄTTEEN LAJITTELU

Aliurakoitsijan tulee suunnittella ennalta huolellisesti materiaalitarpeensa, sekä käyttää tehokkaasti urakkaa varten hankitut materiaalit.
Mikäli työkohde on siivoamatta edellisen työn jäljiltä, on siitä ilmoitettava työnjohdolle.

🔙


NOTECROW by Secrow Oy