PUTOAMISSUOJAUS

SRV valvoo työmaan kiinteän putoamissuojauksen järjestämistä.
  • Kukin urakoitsija vastaa omista työtelineistään ja kaiteistaan ja ne tulee tarkastaa aina ennen käyttöönottoa yhdessä päätoteuttajan kanssa.
  • Ole aina yhteydessä päätoteuttajaan ennen sellaisen työn aloittamista, jossa joudutaan poistamaan tilapäisesti putoamissuojarakenteita.
  • Muista, että työntekijän tulee putoamissuojaukseen liittyviä rakenteita poistaessaan käyttää työtä tehdessään henkilökohtaisia putoamissuojaimia.
  • Työn loputtua ja myös taukojen ajaksi, tulee kaikki irroitetut kaiderakenteet tms. kiinnittää alkuperäisille paikoilleen.
Jos havaitset puutteita työmaan putoamissuojauksessa ota välittömästi yhteyttä päätoteuttajan edustajaan.

SRV valvoo viikottaisessa TR-mittauksessa työmaan putoamissuojausta.

Päällekäistyöskentely on ehdottomasti KIELLETTY!
Tarvittaessa yhteys työnjohtoon turvallisen työskentelyn järjestämiseksi
🔙


NOTECROW by Secrow Oy