NOSTOT JA SIIRROT

Yleistä
Kaikkien nostolaitteiden käyttö sekä suuret siirrot tulee suunnitella ennalta ja kaikki suunnitelmat, sekä työmaalle tuotavat nostimet tulee hyväksyttää päätoteuttajalla. 

Kaikkien nostolaitteiden suoja-alueet tulee tie- ja katualueilla erottaa muusta liikenteestä suojavyöhykkein ja merkitsemällä ne muusta ympäristöstä selkeästi erottuviksi.

Työmaan kulkutiet, työalueet sekä maapohjan kantavuus tulee varmistaa ennen laitteen pystyttämistä yhdessä päätoteuttajan kanssa. Pystytystarkastuspöytäkirja tulee toimittaa työsuojelupäällikölle.

Nostoapuvälineet
Kaikki työmaan nostoihin ja siirtoihin käytettävät nostolaitteet ja apuvälineet tulee olla käyttötarkoitukseensa sopivia ja hyväksyttyjä. Mitään nostolaitetta tai apuvälinettä ei saa ylikuormittaa ja taakan tekemisessä on noudatettava erityistä huolellisuutta.

Jokaiselle nostolaitteelle ja -apuvälineelle suoritetaan käyttöönottotarkastus päätoteuttajan toimesta ja niiden kuntoa tarkkaillaan myös työmaan työsuojelun viikkotarkastuksen yhteydessä.

Kaikkien kiinteiden nostolaitteiden sijoittamisesta vastaa päätoteuttaja ja niiden sijoittuminen on esitetty työmaan aluesuunnitelmassa.

Nostojen suorittajan ja merkinantajan tulee varmistaa apuvälinein keskinäinen tiedonsiirtonsa, jos näkyvyys nostolaitteelta merkinantajaan on esteen tms. vuoksi rajoittunut.

Henkilönostoihin työmaalla saa käyttää vain erikseen kyseiseen käyttöön suunniteltuja ja tarkoitettuja koneita ja laitteita.

Urakoitsijan on toimitettava lista henkilönostimen käyttöön koulutuista henkilöistä (nostintyypeittäin).

Tavarantoimittajilta vaaditaan henkilökohtaiset suojavälineet työmaa-alueella.
🔙


NOTECROW by Secrow Oy