HENKILÖKOHTAISET TYÖKALUT

Urakoitsija/työntekijä vastaa omien sähkö- ja paineilmakäyttöisten koneiden ja laitteiden turvallisuussäädösten mukaisesta kunnosta ja varustuksessa. Koneet ja laitteet on oltava CE-merkinnöllä varustettuja.

SRV:llä on välitön oikeus poistaa käytöstä tai estää työskentely sellaisilla sähkö- ja paineilmakäyttöisillä koneilla ja laitteilla, jotka eivät täytä turvallisuussäädöksiä.

Urakoitsijan on huolehdittava käyttämiensä koneiden ja laitteiden tarvittavista tarkastuksista, sekä toimitettava työsuojelupäällikölle kopiot vastaavista dokumenteista.
🔙


NOTECROW by Secrow Oy