Yleistä Notecrow sovelluksesta

Monet turvallisuusjohtajat kokevat turvallisuustietoisuuden ja -käytäntöjen jaon henkilökunnalle erittäin haasteellisena. Samoin monet henkilökunnasta kokevat, että turvallisuusohjeet eivät ole tarvittaessa helposti löydettävissä ja niitä ei ole koottu juuri heidän toimipaikan ja toimintojen tarpeisiin.

Inhimilliset virheet ovat yleinen selitys tapahtuneille vahingoille ja tapaturmille. Turvallisuusohjeiden laajuudesta johtuen perehdytyksessä opittua ei voi edellyttää muistettavan "ulkoa" ja intraan hajalleen sijoitetut ohjeet eivät aina ole helposti löydettävissä eikä yrityksen tiloissa työskentelevillä yhteistyökumppaneilla ole välttämättä edes pääsyä intraan. 

Turvalliuustietoutta ei sisäistetä perehdytyksellä ja materiaalin sijoittamisella yrityksen intraan. Näitä tietoja tarvitsevat myös yrityksen tiloissa työskentelevät yhteistyökumppanit, joilla ei usein ole edes pääsyä näihin ohjeisiin. Ohjeet tulee olla aina helposti saatavilla ja kerrattavissa.

Notecrow mobiililla infojärjestelmällä jalkautat turvallisuuden helposti koko henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille. Se on käytettävissä intrassa ja sen ulkopuolella kaikilla nykyaikaisilla älypuhelimilla, tablettitietokoneilla, PC:llä ja Mac:llä.

Notecrow toimitetaan pilvipalveluna ilman käyttäjämäärän rajoitusta ja sen ylläpitoon kuuluu sisällön päivitys.

Notecrown toiminnallisuuksia:
 • Ensiapu-ja toimintaohjeet
 • Pelastussuunnitelma (liityntä)
 • Turvallisuusilmoitus (kuva/video/GPS)
 • Turvallisuuskävely (kuva/video/GPS/allekirjoitus)
 • Yhteystiedot, hätä-ja päivystysnumerot (kuvat + suorasoitto)
 • Karttaupotus (navigointi)
 • Perehdytysmateriaali
 • Käyttöturvallisuustiedotteet
 • Vierailija info (kartta, turvallisuusohje, yritystietoa, yhteydet)
 • Toimitilaohjeistus (palvelut, yhteydet, joukkoliikenneaikataulut…)
 • Muutto-ohjeistus, palautekanava, reklamaatiolomake(kuva/video)

🔙


NOTECROW by Secrow Oy