NOTECROW esimerkki: EK 

Innovaatiot ja niihin liittyvä tietopääoma ovat mittaamattoman arvokkaita Suomelle ja suomalaisille yrityksille. Siksi niitä suojaamaan tarkoitetulla tietoturvallisuudella on iso merkitys.

Tietoturvallisuus tarvitsee tuekseen muita yritysturvallisuuden keskeisiä osa-alueita, kuten toimitilaturvallisuutta. Tällä videolla kuulet, miksi se on tärkeää ja mitä tyypilliset toimitilaturvallisuuden heikkoudet voivat olla ja miten juuri sinä voit toiminnallasi estää ulkopuolisten pääsyn yrityksenne toimitiloihinne – ja arvokkaaseen liiketoimintatietoonne. 

Työntekijä on usein turvallisuuden näkökulmasta haavoittuvimmillaan ollessaan poissa yrityksen tiloista, vieraassa ympäristössä. Tässä videossa saat vinkkejä, miten turvaat itsesi ja mukanasi olevat laitteet ja tiedot matkan aikana

Mitä henkilötiedustelu on, mitkä tahot sitä tekevät ja miten? Tällä videolla saat tietoa aiheesta ja opit, miten voit estää sen, että sinua käytetään hyväksi tiedustelumielessä.

Se, onko käytössä oleva mobiililaite turvallinen, riippuu sekä käytöstä että organisaation ja käyttäjän toimenpiteistä. Tällä videolla saat tietoa näistä asioista, ja opit, miten organisaation ja omin toimenpitein voit osaltasi varmistaa, että laitteet ovat turvallisia eivätkä niiden sisältämät tiedot joudu vääriin käsiin.
◀ Takaisin


NOTECROW by Secrow Oy